O klastru

NS klastr je seskupení nezávislých drobných a malých podnikatelů, vzdělávacích a výzkumných institucí se zaměřením na oblast stavebnictví, architektury a urbanismu. Tito členové mají řadu společných či příbuzných problémů, které NS Klastr prostřednictvím svých aktivit řeší.


NS Klastr se především zaměřuje:

  • zlepšit výsledky společností do něho zapojených,
  • zvýšit počet inovací,
  • zvýšit odbornost zaměstnanců,
  • zvýšit export, produktivitu,
  • přilákat atraktivní investice,
  • podpořit výzkumnou základnu,
  • podpořit rozvoj kraje,
  • má lepší a silnější vyjednávací pozici při prosazování cílů svých členů,
  • klastry jsou podporovány ze strukturálních fondů EU – členové klastru se prostřednictvím klastru mohou stát příjemci finančních prostředků z dotačních titulů, na které by jako samostatné subjekty nedosáhly.


Hlavním cílem NS Klastru je rozvíjet a inovovat klastr o činnosti, které podporují a zlepšují podmínky pro podnikání ve stavebním průmyslu.
Dílčími cíli NS Klastru je podpora spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi firmami a výzkumnými organizacemi.
Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu omezení překonat a získat tak konkurenční výhodu. Jedná se tedy o všestranně výhodné partnerství firem, vysokých škol a regionálních institucí, které má řadu přínosů pro všechny jeho členy.
Dlouhodobým cílem NS Klastru je zajištění konkurenceschopnosti členů i v dobách nepříznivého vývoje ve stavebním průmyslu.


Statutárním orgánem je:

 
Ing.arch.,et.Ing Jan Fridrich
Jubilejní 302/41
700 30 Ostrava - Hrabůvka
Telefon: +420 737 92 30 16
Email: info@nsklastr.comVedení klastru:
 
Manažer klastru:

Ing.arch.,et.Ing Jan Fridrich
Koordinátoři projektů:
Mgr. Lucie Kokešová
Ing. Iva Kubíková

Finanční manažeři:
Ing. Kateřina Vašková
Helena Veiserová


Stanovy jsou ke stažení ZDE.