Aktuality

26. listopadu 2018

Tisková zpráva k projektu „Dokumentace projektového záměru – NSKlastr“

Číslo projektu: 03787/2017/RRC
Dotační program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017
Dotační titul: DT1
Termín realizace projektu: 1.1.2017 – 31.10.2018
Míra dotace: 80 %
Výdaje celkem: 180.000,– Kč
Dotace celkem: 144.000,- Kč
Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je zpracování a předložení kompletní dokumentace projektového záměru zaměřeného na rozvoj činností Národního stavebního klastru (dále jen NSKlastr) do programu Spolupráce - klastry-Rozvoj klastru v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (dále jen OPPIK). Dokumentace projektového záměru byla zpracována pro podporovanou aktivitu Rozvoj klastru.

Kompletní zpracování projektové dokumentace zahrnovalo:

a) přípravu a zpracování studie proveditelnosti,
b) zpracování plné žádosti o dotaci vč. příloh.

Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti stavebnictví v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro NSKlastru je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPIK, programu Spolupráce-klastry – Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomůžou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.
Ing.Arch. Jan Fridrich
prezident klastru


31. října 2018
"Dokumentace projektového záměru - NSklastr"
program: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017
termín realizace: 1. 1. 2017 - 31. 10. 2018
míra dotace: 80%
rozpočet: 180.000,- Kč
popis projektu:
Cílem projektu je zpracovat kompletní dokumentaci k projektovému záměru nutnou pro podání žádosti o dotaci v rámci programu OPPIK, programu Spolupráce-klastry, podporované aktivity Rozvoj klastru. Hlavním přínosem je odevzdání žádosti o dotaci na realizaci projektu zaměřeného na podporu spolupráce členů klastru a jeho propagace v oblasti bezpečnosti v komplexním pojetí. Konečným přínosem pro NSklastr je zpracování projektové dokumentace v takové kvalitě, aby žádost o dotaci na projektový záměr splnila kritéria přijatelnosti a byla schválena. Díky dotaci na zpracování projektové dokumentace může klastr získat dotaci na realizaci projektového záměru pro členy klastru (firmy, výzkumné organizace a školy působící v Moravskoslezském kraji). Získání dotace v rámci programu OPPlK, programu Spolupráce-klastry - Rozvoj klastru umožní rozvoj dalších aktivit klastru, které významně pomohou firmám a vysokým či středním školám působícím v Moravskoslezském kraji.


17. října 2018
Členové klastru mohou nově od 17.10.2018 využít možností databáze Českých státních norem v oblasti stavebnictví, které byla klastrem zakoupeny. V sídle klastru je možnost nahlédnutí.

3. června 2018 
Pro členy klastru předjednáváme společné právní zastoupení, momentálně máme na stole několik variant. Využitelnost pro členy bude především pro kontrolu a pomoc ve smluvních vztazích atd.
Předpokladem je, že určitý počet hodin bude předplacen v rámci členství. 

5. května 2018 
Členům klastru je od dnešního dne umožněn přístup na poptávkové servery 
Aktuálně jsou přístupné veřejné zakázky na serveru www.aaapoptavka.cz
Další servery budou přibývat následovně.

22. března 2018 

Pro členy klastru je předjednaná sleva ve velkoskladu kancelářských potřeb, tato sleva je závislá na celkovém nákupu. 
  • 24,-tis./rok sleva 10 % 
  • 60,- tis./rok sleva 20 % 
  • atd.
Formální stránka získání této slevy je v jednání

1. ledna 2018 
Všichni členové mají možnost využít slevy pro nákup repasovaných tonerů u firmy www.texpo.cz. Sleva je ve výši 10% a je realizována kódem, který dostanete na vyžádání.

15. září 2017
Získali jsme dotaci v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2017 na přípravu rozvoje Klastru.


1. září 2017

Společná účetní pro členy za nižší ceny (rámcová sleva)
Fyzické osoby:
1) uplatňující paušál, neplátci DPH – po skončení kalendářního roku předloží svůj celkový příjem k sestavení daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Cena za toto přiznání je 2.000,- Kč + DPH
2) plátci DPH, uplatňují paušál, případně vedou daňovou evidence – bez zaměstnanců – cena je 500,- Kč + DPH. Do 20 dokladů/měsíc
Právnické osoby:
1) neplátci DPH – minimální cena 500,-Kč + DPH, bez zaměstnanců, do 20 dokladů/ měsíc
2) plátci DPH – minimální cena 1.000,- Kč + DPH, do 40 dokladů/měsíc, bez zaměstnanců