Titulní strana

Národní stavební klastr z.s. 
je uskupení drobných podnikatelů ve stavebnictví, kteří se díky spolupráci dostanou mnohem dále, než pokud by pracovali sami na sebe. Zakázky se drží v kruhu členů a vzniká tak alternativa k velkým firmám.

Každé kolečko v tomto diagramu znamená omezený počet členů tak, aby v rámci klastru nevznikal zbytečný konkurenční tlak. 

Klastr bude těžit z moderních informačních technologií, které umožňují rychlou a jednoduchou spolupráci bez nutnosti sedět vede sebe.