Nabízené služby

- Lepší přístup k zakázkám
  • Větší možnosti získat zajímavé zakázky
- V případě skupiny se dostaneme k větším zakázkám
  • Celá zakázka zůstává od začátku do konce v klastru
  • Vzhledem k rozdílnému zaměření jednotlivých členů, je předpokladem vzájemné dohazování zakázek.
- Zajištění společné účetní za výhodnější náklady
- Sdílená knihovna odborné literatury.
- Sdílené nákupy spotřebního zboží. Snižování provozních nákladů firmy (např. kancelářské potřeby).
- Předplacené poptávkové servery (epoptávka, aaapoptávka), reklama atd.
- Propagace činnosti členů klastru (veletrhy, výstavy, vytvoření webu, vytvoření reklamy)
- Školení členů
- Další výhody plynoucí z různých dotačních titulů (vzdělávání, inovace, výzkum a vývoj)
- Využití sdílené kanceláře
- Využití zasedací místnosti
- Možnost přístupu k dotačním titulům - dotační poradenství


Nabízené služby v rámci následného rozvoje:

- Výhodnější telefonní tarif
- Společná asistentka (skládání výkresu, pošta, atd.)

- Office 365 (kompletní balík programů + aplikace pro spolupráci)
- Pojištění právní ochrany
- Zajištění společného webmastera, který sjednotí vzhled stránek jednotlivých subjektů.--Také zařídí zviditelnění skupiny ve vyhledávačích.
- Nákup společného Software – následné půjčování mezi členy
- Nákup nákladného zařízení pro užití členy
   - Kancelářská technika

  • Plotry
  • 3D tiskárna
  • Projektor atd.
   - Diagnostika a zaměřování staveb
  • 3D laser
  • Quadrokoptéra s fotoaparátem
  • Videoskop, Blowerdoor, Termokamera atd.
- Výstavba budovy s kancelářemi a laboratořemi s výhodným nájemným pro členy klastru
- Vybudování a vybavení zkušebny stavebních hmot.
- Nákup elektromobilu pro vypůjčení.